Veehouderij

De melk die wordt verzuiveld in de kaasmakerij wordt geproduceerd door zo'n 90 à 95 melkkoeien. De koeien worden twee keer per dag gemolken. Een koe op onze boerderij geeft gemiddeld 30 liter melk per dag.
Een gedeelte van de geproduceerde melk wordt verzuiveld, deze hoeveelheid melk is vastgesteld in het "consumentenquotum". Het andere gedeelte wordt door de Campina Melkunie die de melk verder verwerken tot fabriekszuivel producten, deze hoeveelheid is vastgesteld in het "fabrieksquotum.

De koeien halen een gemiddelde leeftijd van 5 jaar hier op de boerderij. En in die tijd hebben ze gemiddeld 3 keer afgekalfd. De oudste koe bij ons op het bedrijf is al 11 jaar. Het bedrijf is een gesloten melkvee bedrijf: dit houdt in dat er geen enkel vee van buitenaf wordt aangekocht. Dit is te realiseren omdat er op het bedrijf genoeg vaarsklaveren worden geboren, die verder opgroeien tot melkvee. Deze jonge dieren worden in een aparte stal gevestigd, die ze naar een jaar verlaten. De stierkalveren worden verkocht waarna ze op een andere boerderij verder opgroeien.

Een koe kan bevrucht worden na ongeveer 2 jaar. De koeien worden bevrucht door middel van Kunstmatige Inseminatie (KI). De boer bepaald hierdoor zelf welke stier geschikt is voor een bepaalde koe.
In de winter staat al het vee in de stallen. In het voorjaar gaat het vee tussen de 1 en de 2 jaar naar buiten. Zij komen in het najaar weer naar binnen. Als het weer het toelaat gaat het melkvee de wei op die aan de boerderij grenst.
De maaltijd van het vee bestaat uit de volgende onderdelen:
* kuilgras
* mais
* hooi
* krachtvoer in de vorm van brokken.
De koeien worden ook 1 tot 2 keer per jaar geschoren en bekapt, dit in verband met schurft en andere ziekte. Het bekappen houdt in dat de hoeven van de dieren worden nagekeken op klauwbeperkingen, en er wordt ook gecontroleerd of de hoeven goed vlak zijn en de juiste vorm hebben.

  • Gertoin & Astrid van Dal
    Overstortweg 7
    5151 AD Drunen
Tel: 0416 - 380312
Fax: 0416 - 322438
E-mail: info@zuivelboerderijdekern.nl

 

facebook Volg ons ook op Facebook